Studio A4

Projekty wykonywane w Spółce zdobywały następujące nagrody i wyróżnienia:

1992 – Nagroda Roku SARP za najlepszy budynek zrealizowany w Polsce – dom mieszkalny w Szczecinie, pl. Zgody 1,

1996 – I nagroda Ministra Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego – dla najlepszego budynku zrealizowanego w Polsce – hotel „Panorama” w Szczecinie,

1996 – Nagroda Roku SARP za najlepszy budynek zrealizowany w Polsce – hotel „Panorama” Szczecin,

1996 – Główna Nagroda Prezydenta miasta Szczecina za najlepszy zrealizowany budynek w Szczecinie w ciągu ostatnich 50 lat – hotel Radisson i Centrum Biurowe „PAZIM CENTRE” w Szczecinie,

1999 – Nagroda „Modernizacja Roku” Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dla najlepszego zrewaloryzowanego budynku w Polsce – dom mieszkalny w rewaloryzowanej XIX-wiecznej zabudowie Szczecina, ul. Pocztowa 27,

1999 – Nagroda Główna konkursu „Życie w Architekturze” czasopisma „ARCHITEKTURA” za najlepszy budynek mieszkalny Szczecina w ciągu ostatnich 10 lat – renowacja kwartału nr 27 XIX-wiecznej zabudowy Szczecina,

1999 – Wyróżnienie Nagrody Roku SARP za najlepszy budynek zrealizowany w Polsce – renowacja kwartału nr 27 XIX-wiecznej zabudowy Szczecina,

2000 – Nagroda Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w konkursie „Życie w Architekturze” dla najlepszego budynku mieszkalnego o umiarkowanym czynszu w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat – renowacja kwartału nr 27 XIX-wiecznej zabudowy Szczecina,

2001 – Wyróżnienie Nagrody SARP pod patronatem Premiera RP za najlepszy obiekt w Polsce wzniesiony ze środków publicznych w roku 2000 – Stargardzkie Centrum Kultury – I etap, w Stargardzie Szczecińskim,

2001 – II nagroda SARP i POLSKI CEMENT Sp. z o.o. za najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej – budynek dydaktyczny zespołu budynków szkolnych w Mrzeżynie,

2002 – Wyróżnienie Nagrody SARP pod patronatem Premiera RP za najlepszy obiekt w Polsce wzniesiony ze środków publicznych w roku 2001 – budynek dydaktyczny zespołu budynków szkolnych w Mrzeżynie,

2003 – Nominacja do nagrody „Modernizacja Roku” dla najlepszego zrewaloryzowanego budynku w Polsce – adaptacja przejazdu Bramy Wolińskiej w Goleniowie.

2006 – Prezentacja – POLITYKI ARCHITEKTONICZNE w Wiedniu, konferencja ACE – budynek Domu Towarowego “KUPIEC”

2009 – Wyróżnienie Nagrody SARP za najlepszy obiekt w Polsce wzniesiony ze środków publicznych w roku 2008 – zespół mieszkaniowy ul. Strzelecka/5-go Lipca w Szczecinie

2010 – Nominacja w dziedzinie architektura mieszkaniowa do Tytułu “10 obiektów architektonicznych pierwszego dziesięciolecia XXI wieku godnych zapamiętania” Fundacji Twórców Architektury – budynek mieszkalny apartamentowy przy Jasnych Błoniach w Szczecinie

2013 – Nagroda II stopnia w konkursie PZiTB “Budowa Roku 2012” – rewitalizacja “kwartału C” w Stargardzie Szczecińskim

2013 – Nagroda II stopnia w konkursie PZiTB “Budowa Roku 2012” – Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii w Szczecinie

2013 – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „MODERNIZACJA ROKU 2012″, w kategorii „obiekty mieszkalne” – rewitalizacja „Kwartału C” w Stargardzie Szczecińskim

 

Ostatnia aktualizacja / last updated: 21/01/2015