Studio A4

Employees:

arch. Tatiana Balcerzak tania.studioa4@maqsimum.pl
arch. Bartosz Balejko bartek.studioa4@maqsimum.pl
arch. Tomasz Kondarewicz tomek.studioa4@maqsimum.pl
arch. Iwona Kosmala-Dumin iwona.studioa4@maqsimum.pl
arch. Irena Kukla irena.studioa4@maqsimum.pl
arch. Joanna Strzeszewska joanna.studioa4@maqsimum.pl

Co-workers:

arch. Tomasz Bąk

arch. Dominika Szerniewicz

arch. Dorota Zaleska

Ostatnia aktualizacja / last updated: 21/01/2015